MOBILNÍ MONTOVANÉ DOMY

Domy FaceHome jsou jedinečné tím, že celou stavbu zhotovíme v naší firmě, kde si je i zákazník prohlédne a přebere a poté je převážíme a usazujeme na pozemek. Tato metoda prodeje domů je obvyklá ve Spojených státech a sniižuje náklady na výstavbu. Díky unifikaci domů dosahujeme nejvyšší možné kvality a přesnosti zpracování. 

Přečtěte si na co se nás zákazníci nejčastěji ptají. Nebo nás kontaktujte na čísle 736 226 370.